Vothana ‎– Hành Động Bây Giờ, Tương Lai Đảm Bảo / Action Now, Assured Future

2888 ru

Нет в наличии

Категории: , Метки: ,

Black Metal.

Tracklist
1 Lực Lượng Tấn Công / Strike Force 12:44
2 Máu Đổ Ra Đường Phố / Bloodshed Spills Out Into The Streets 10:48
3 Mồ Chôn Tập Thể / Mass Graves 11:51
4 Cuộc Hành Quân Của Cái Chết / March Of Death 9:00
5 Xung Đột Và Đấu Tranh / Strife And Struggle 10:49
6 Sống Cuộc Sống Nguy Hiểm / Live Life Dangerously 10:31
7 Đầu Cuối Cùng / Beginning Of The End 11:12

CD.
Vothana Self-release.

Детали

Вес 350 г
Пролистать наверх